Димитър Боздански
Димитър Боздански

Димитър Боздански
Димитър Боздански

Петър Иванов
Петър Иванов

Димитър Боздански
Димитър Боздански

2/24-– СОФИЯ 2016


На авторите: Бетина Ганкова, Васил Василев, Дана Тилева, Димитър Боздански, Емилио Бората, Елена Каймаканска, Мария Чешмеджиева, Марияна Иванова, Петър Иванов, Сара Самман, Христо Буцев

 
Куратори: Георги Янков, Ненко Атанасов


Откриване: 03.11.2016 г. от 18:30 ч.  гр. София,  бул. Ситняково 48


Изложбата ще се открие на 3 ноември 2016г. от 18:30 часа и ще продължи до 3 декември 2017г.  Изложбата представя работи на 11 студенти от катедра „Плакат и визуална комуникация“ в Националната художествена академия. В последната четвърта година от бакалавърската степен на обучение, те обединяват творчески търсения, приемайки предизвикателствата на този проект.
Всеки един художник имаше на разположение само 24 часа да измисли, намери и заснеме  обектите на своето фотопреследване.
Без предварителни разговори и време за подготовка за тема и посока, студентите трябваше интуитивно да намерят своите обекти и гледна точка, и да ги представят в два кадъра.
Преди 100 години се ражда Дадаизма. За това движение в изкуството са характерни липсата на логика, рационална мисъл и послание.  Асоциацията между хаотичното всекидневие на големия град  и принципите на Дадаизма е отправна точка към концепцията на този проект.
Зад абсурда и алогичното, въображението на наблюдателя може да открие визуален контекст, понякога пълен с ирония или чувство за хумор.  С представените творби,
2/24 – СОФИЯ 2016
Бетина Ганкова, Васил Василев, Дана Тилева, Димитър Боздански, Емилио Бората, Елена Каймаканска, Мария Чешмеджиева, Марияна Иванова, Петър Иванов, Сара Самман, Христо Буцев младите артисти се обръщат към зрителя, за да открие своя личен коментар за едно денонощие.
Георги Янков
 
Снимки:
 1. Емилио Бората- #1.
 2. Емилио Бората- #2.
Фото: © архив на авторите