Untitled%2520from%2520the%2520Series%252

Айдан Салакова

Айдан Салакова е родена в Москва през 1964 г. в семейството на известния азиатски и руски художник Таир Салахов. Салахова завършва през 1987 г. Московския държавен институт за изящни изкуства „Шуриков“, където сега заема длъжността професор. Салахова излага своята работа на големи международни панаири и биеналета, включително два пъти на Биеналето във Венеция (1991 и 2011 г.) и на второто Московско биенале на съвременното изкуство (2007), Московския музей за модерно изкуство, Галерия Саачи (2016 г.).

Тя азербайджански и руски артист с ателиета в Москва и Карара, Италия. който Тя твори скулптури, живопис, графики и видеа. Забулената фигура е главният герой в нейните енигматични, често игриво еротични разказвателни цикли, които се стремят да деконструират и оспорят патриархалния ред, като се позовават на традиционни и религиозни символи. В това си творчество, Айдан Салахова пресъздава запечатаната женствена интимност на харема и явно отбелязва женската хегемония и себедостатъчност. Изложбите й показват нови работи, включващи провокативна видео инсталация, изследваща еротичния потенциал на завесата пред архетипа на доминантността и фантазията на женското господство и мъжкото подчинение. В новите си скулптурни творби, Салахова се отдръпва от фигурите и се връща към човешката форма с изображения както на женския, така и на мъжкия гол. Тя ги прави от гранит или мрамор, следвайки техниките и принципите на класическата скулптура, но предлага нови съпоставки на мъже и жени, които подриват традицията и предлагат алтернативни условия на ангажираност. Работата й разкрива влиянието на множество художествени традиции: обучението в академията в Съветска Москва през 80-те години; последвалата й експозиция както на западната история на изкуството, така и на съвременните западни артисти; и нейните лични разследвания на изкуството и занаята на нейното азербайджанско и узбекското наследство.


В практиката си деконструира преобладаващата художествена категоризация, олицетворяваща ориенталски и западни, ислямски и византийски, нефигматични и фигуративни, древни и модерни. По-голямата част от нейната работа поставя въпроса и преразглежда наследените идеи, особено що се отнася до жените и ролята им в обществото, подходът й при разгръщането на традиционни художествени практики често включва идентифициране на характерни елементи и преизчисляване на техните индивидуални, прогресивни визии.