2022

KS_00604.jpg

DUALISM II

25.01 - 20.02.2022

Викенти Комитски,Жорж Папазов, Искра Благоева,Калин Серапионов, Сияна Шишкова, Стела Василева, София Димовa, Павлин Радевски

Screenshot 2022-04-04 at 19.08.27.png

Игра без пешки

Самостоятелна изложба и пърформанс от Сергей Рожин

unnamed.jpg

 _tod und tanz

Самостоятелна изложба на Асен Янев