Даяна

2006 Печат върху платно, Издание 2/3, 200x150 см