Неимунавано #3 от Предопределянето

2013 С-печат на платно, Издание 4/5, 200x150 см