Неимунавано #7 от Предопределянето

2013 С-печат на платно, Издание 5/5, 200x150 см