Неименувано от серията Минарета

2005 Акрил, креда на платно, 200x100 см