Голо тяло #12

2014 Маслени бои на платно, 177x240 см