Светлина и Слово

Настоящата изложба представя двама автори, завършили магистърска специалност „Калиграфия“ в катедра „Плакат и визуална комуникация“, НХА – Цветислава Колева и Жаклина Симова.

Калиграфията е по своята същност изключително елитарно изкуство, което в съвременната си проява отдавна е надхвърлило рамките на красивото писане и е навлязло в територията на истински осъзнатите и преживени творчески търсения. Резултатът от тях са изтънчени и дълбоко впечатляващи графични произведения, осъществени чрез изкуството на буквите.

Представените в изложбата две колекции до някаква степен се обединяват от принципа, заложен в тях, а именно водещата роля на светлината, която в случая не е само средство за възприемане на отделните произведения, а пълноценен участник във всяко от тях. Светлината е пластично средство, което позволява на зрителя да се потопи в идеята на автора и пълноценно да се наслади на естетическото послание, заложено от него.

Изложбата предполага и съпровождащи интерактивни визуални материали, онагледяващи процесите на създаване на основните произведения и техните възможни трансформации, като по този начин позволява по-задълбочено разбиране на творческите послания.

Заедно с това в междинните пространства като подкрепа и завършващ щрих на общата визия на изложбата, ще бъде разположена и колекция от авторски подвързии (дело на К. Борисова и Т. Гълов).

Предвижда се също така и възможна продажба на авторски принтове от двете колекции, участващи в изложбата.

Жаклина Симова

Жаклина Симова завършва бакалавърска степен в Националната художествена академия в София, специалност „Плакат и визуална комуникация“, а след това и магистърска степен по „Калиграфия“ пак там. При дипломирането си получава и специална грамота за творчески приноси от New Vision International Group, като заедно с това е приета и като редовен член на сдружението.

Дипломната работа на Жаклина Симова всъщност е самостоятелен творчески проект, който цели да представи на зрителя калиграфията в историческото и развитие не толкова като носител на текст и информация, а по-скоро като общо графично послание, като текстура и растер, и разбира се, получения резултат е всъщност есенция на епохата, в която даденият калиграфски стандарт има място. Много оригинален е изборът на медия за представянето на крайния резултат, пречупен през съзнанието и душата на автора, а именно пана от плексиглас, на които негативно са интерпретирани съответните композиции. Това позволява да се включи активно и светлината като изграждащ фактор, и посредством нея да се получат провокативни графични образи. Привнасянето на цвят също спомага за по-активното възприемане на посланието, заложено от автора. Освен това, не по-малко значение за пълноценното възприемане на колекцията има и серията предварителни работи – прецизно написани калиграфии в класическия им вид.

Освен посочените творби, колекцията съдържа и богат интерактивен материал, отразяващ процеса на тяхното създаване, и представящ многообразието от превъплъщения на работите й като симбиоза на буквите и светлината.

Цветислава Колева

Цветислава Колева е дизайнер, базиран в София, България. Работата й е интересна смесица от хартиени обекти, калиграфия и графичен дизайн. Комбинирайки прецизност към детайлите с ярки цветове и графични композиции, тя успява да накара работите си да оживеят. Независимо дали това са маски, животни или птици, тези обекти винаги са пречупени през собствения й поглед.

Завършва Националната художествена академия в София с бакалавърска степен по Рекламен дизайн и магистърска степен по Калиграфия. В момента Цветислава е част от екипа на студио FourPlus.

Проектите ù взимат участие в изложби и конкурси като 2018 Typography Competition на Communication Arts, One Design Week 2016, Paper Art Fest Sofia и Arjowiggins Second Skin Contest 2013. Дипломният и проект „Следи, обеми и светлина“ („Strokes, Shapes & Light“) , е сред победителите в международния 8th Annual Typography Competition на Communication Arts.

Представената дипломна работа е базирана на множество предварителни подготовки, целящи да направят връзка между следата, оставяна от съответния пишещ инструмент, и възможният ù най-адекватен еквивалент, изработен от хартия. Обект на анализ са: класическото метално перо, облата и плоска четка, терлина и кола-пена. Резултатът на тези проучвания е представен под формата на няколко невероятни в прецизността си пластични калиграфии, като това е само първия етап от настоящия проект. Последващите му интерпретации са висококачествени фотографии, които представят симбиозата на обема и светлината, като резултатът винаги е различен и провокиращ за зрителя.