равно.весие

Всяко равновесно състояние е извън времето в изключително краткия миг на своето съществуване. Равновесието не е покой, то е състоянието между две движения. Толкова кратко, колкото и безкрайно и толкова деликатно, че преди да го постигнеш се съмняваш дали изобщо съществува. Творбите ми отразяват тези „уловени“ мигове, фрагменти от движението, опит за достигане на равновесната зона, на „тук и сега“. Безкраен стремеж да видя какво има отвъд точката на безмълвие чрез един обратен stop motion. Отвъд дуализма на твореца, който е едновременно и създател, и зрител на своето творчество, с преминаването през всички състояния на възторг и съмнение, произтичащи от това. Настоящата изложба включва графични творби от циклите „Една възможна реалност“, „Прозрачно ателие“ и „Плеяди“. Различни посоки на търсене, обединени от усещането ми за равновесие.