top of page

Светлина и Слово

Настоящата изложба представя двама автори, завършили магистърска специалност „Калиграфия“ в катедра „Плакат и визуална комуникация“, НХА – Цветислава Колева и Жаклина Симова.

Калиграфията е по своята същност изключително елитарно изкуство, което в съвременната си проява отдавна е надхвърлило рамките на красивото писане и е навлязло в територията на истински осъзнатите и преживени творчески търсения. Резултатът от тях са изтънчени и дълбоко впечатляващи графични произведения, осъществени чрез изкуството на буквите.

Представените в изложбата две колекции до някаква степен се обединяват от принципа, заложен в тях, а именно водещата роля на светлината, която в случая не е само средство за възприемане на отделните произведения, а пълноценен участник във всяко от тях. Светлината е пластично средство, което позволява на зрителя да се потопи в идеята на автора и пълноценно да се наслади на естетическото послание, заложено от него.

Изложбата предполага и съпровождащи интерактивни визуални материали, онагледяващи процесите на създаване на основните произведения и техните възможни трансформации, като по този начин позволява по-задълбочено разбиране на творческите послания.

Заедно с това в междинните пространства като подкрепа и завършващ щрих на общата визия на изложбата, ще бъде разположена и колекция от авторски подвързии (дело на К. Борисова и Т. Гълов).

Предвижда се също така и възможна продажба на авторски принтове от двете колекции, участващи в изложбата.

Uncial
Uncial

Mixed technique, 50х100 cm

press to zoom
Carolingian minuscule
Carolingian minuscule

Mixed technique, 50х100 cm

press to zoom
Еmotion
Еmotion

Mixed technique, 50х100 cm

press to zoom
Uncial
Uncial

Mixed technique, 50х100 cm

press to zoom
1/10

Жаклина Симова

Жаклина Симова завършва бакалавърска степен в Националната художествена академия в София, специалност „Плакат и визуална комуникация“, а след това и магистърска степен по „Калиграфия“ пак там. При дипломирането си получава и специална грамота за творчески приноси от New Vision International Group, като заедно с това е приета и като редовен член на сдружението.

Дипломната работа на Жаклина Симова всъщност е самостоятелен творчески проект, който цели да представи на зрителя калиграфията в историческото и развитие не толкова като носител на текст и информация, а по-скоро като общо графично послание, като текстура и растер, и разбира се, получения резултат е всъщност есенция на епохата, в която даденият калиграфски стандарт има място. Много оригинален е изборът на медия за представянето на крайния резултат, пречупен през съзнанието и душата на автора, а именно пана от плексиглас, на които негативно са интерпретирани съответните композиции. Това позволява да се включи активно и светлината като изграждащ фактор, и посредством нея да се получат провокативни графични образи. Привнасянето на цвят също спомага за по-активното възприемане на посланието, заложено от автора. Освен това, не по-малко значение за пълноценното възприемане на колекцията има и серията предварителни работи – прецизно написани калиграфии в класическия им вид.

Освен посочените творби, колекцията съдържа и богат интерактивен материал, отразяващ процеса на тяхното създаване, и представящ многообразието от превъплъщения на работите й като симбиоза на буквите и светлината.

Tsvetislava Koleva

Tsvetislava Koleva is a designer based in Sofia, Bulgaria. Her work is an interesting mixture of paper objects, calligraphy and graphic design. Combining precision with bright colors and graphic compositions, she is able to make her work come alive. Whether these are masks, animals, or birds, these objects are always broken up in her own eyes.

He graduated from the National Academy of Arts in Sofia with a Bachelor's degree in Advertising Design and a Master's Degree in Calligraphy. Currently, Tsvetislava is part of the Four Plus studio team.

Her projects take part in exhibitions and competitions such as 2018 Typography Competition of Communication Arts, One Design Week 2016, Paper Art Fest Sofia and Arjowiggins Second Skin Contest 2013. The graduate project "Strokes, Shapes & Light“) is among the winners of the eighth Annual Typography Competition of Communication Arts.

The presented thesis is based on a number of preliminary preparations designed to make a connection between the trace left by the corresponding typewriter and it is possible the most adequate equivalent made of paper. The object of analysis is the classic metal feather, the round and flat brush, terrine and car-foam. The result of these studies is presented in the form of a few incredibly crafted plastic calligraphies, this being only the first stage of this project. His subsequent interpretations are high-quality photographs that represent the symbiosis of volume and light, and the result is always different and provocative to the viewer.

Cola pen - Light
Cola pen - Light

paper, calligraphy, photography, 50x70 cm

press to zoom
Cola pen - Dark
Cola pen - Dark

paper, calligraphy, photography, 50x70 cm

press to zoom
Flat brush - Edit
Flat brush - Edit

paper, calligraphy, photography, 50x70 cm

press to zoom
Cola pen - Light
Cola pen - Light

paper, calligraphy, photography, 50x70 cm

press to zoom
1/10
bottom of page